Овие одрекувања се однесуваат на сите содржини содржани во https://top10supps.com, кои ќе бидат наведени понатаму како Top10supps.com

Сите содржини, совети, прегледи и изјави дадени на Top10supps.com се наменети само за забавни цели.

Информациите на оваа страница не претставуваат професионален, медицински или здравствен совет или дијагноза и може да не се користат како такви.

Додека информациите дадени на Top10supps.com се применливи за авторите врз основа на нивните искуства, истите овие очекувања не можат да се пренесат на кое било друго лице под никакви околности.

Уредниците и авторите кои придонесуваат за Top10supps.com не се овластени на кој било начин да даваат здравствени совети или нега и не прифаќаат никаква одговорност за поединци кои го запоставуваат ова одрекување.

Покрај тоа, сите коментари доставени до Top10supps.com се наменети за забавни цели, и покрај постоењето или непостоењето разумни претстави.

Апсолутно никој од советите, идеите или изјавите кои се содржани во Top10supps.com не треба да се следи без оглед на контекстот во кој се прикажани. Покрај тоа, секогаш препорачуваме соодветна дискреција на корисниците кога гледате некоја веб-страница или блог на интернет. Секогаш гледајте обелоденувања, одрекувања, политики за приватност и друга информативна / правна документација пред да продолжите понатаму.

Информациите на оваа веб-страница не ги одразуваат ставовите или мислењата на Top10supps.com. Информациите се наменети само за забавни цели и не претставуваат професионални, медицински или здравствени совети или дијагностицирање и може да не се користат како такви.

Рангирањето на оваа страница не се заснова на какви било независни научни тестови. Информациите на оваа страница не се разгледуваат од страна на медицински професионалец и се користат само на ваш сопствен ризик. Бидете сигурни дека следете ги упатствата за етикетата за кој било производ што ќе го купите.

Секогаш консултирајте се со вашиот лекар пред да користите било додатоци кои ги гледате на овој веб-сајт.

Медицински Огранок:

Top10supps.com и неговите уредници не се залагаат за додатоци во исхраната за соодветниот медицински совет или третман. Ако користите какви било лекови или лекови што ви ги дава лекар или примиле на рецепт, мора да се консултирате со засегнатиот лекар или подеднакво квалификуван професионалец за здравствена заштита пред да користите било какви додатоци во исхраната.

Ако минувате медицински терапии, тогаш консултирајте се со вашиот терапевт или професионалец за здравствена заштита за можните интеракции помеѓу вашиот третман, какви било лекови или лекови што се даваат, и можни додатоци во исхраната или практики хостирани на Top10supps.com.

Top10supps.com не превзема одговорност за какви било активности преземени по посетата на овие и читањето на нашата веб-страница и не превзема одговорност доколку некој злоупотреби додатоци.

Top10supps.com и неговите уредници не гарантираат дека непредвидени несакани ефекти нема да се појават дури и при соодветни дози, а со тоа не превзема одговорност за какви било несакани ефекти од додатоци или практики хостирани под доменот на Top10supps.com.

Одрекување од трговска марка:

Сите производи и брендови наоѓаат на оваа веб-страница се заштитен знак на нивните соодветни компании.

Резултати Одрекување:

Кога читате за можностите на производите и услугите што се најдени на Top10supps.com, ве молиме да знаете дека резултатите може да се разликуваат од лице до човек и резултатите не се гарантирани. Ние вложуваме максимални напори за да обезбедиме точно да ги претставиме информациите што се дадени на сајтот.

Оваа информација, сепак, не е наменета да претставува или гарантира дека секој ќе постигне одреден посакуван резултат. Препораките што се користат се само примери и тие не се наменети да претставуваат или гарантираат дека секој ќе постигне исти или слични резултати.

Вашите резултати може да варираат.

Не постои гаранција дека техниките и стратегиите дискутирани во овие методи и производи може да се удвои во иднина. Не можеме да ги гарантираме вашите идни резултати и / или успех. Ниту пак можеме да гарантираме дека ги одржувате резултатите што ги доживувате на почетокот.

Употребата на нашите информации, производи и услуги треба да се заснова на ваша соодветна грижа и вие се согласувате дека Top10supps.com и кој било од нејзините партнери не се одговорни за каква било причина која е директно или индиректно поврзана со употребата на која било услуги, производи или содржина пронајдени на Top10supps.com.