Скокни до содржината

Топ10supps.com Изјава за одрекување од одговорност

Овие одрекувања се однесуваат на сите содржини содржани во https://top10supps.com, кои ќе бидат наведени понатаму како Top10supps.com

Сите содржини, совети, критики и изјави обезбедени на Top10supps.com се наменети само за забавни цели. Додека информациите обезбедени на Top10supps.com се применуваат за авторите врз основа на нивните искуства, истите очекувања не се преносливи на ниедно друго лице под никакви околности.

Уредниците и авторите што придонесуваат за Top10supps.com не се сертифицирани на кој било начин да даваат совети за здравствена заштита или грижа и не прифаќаат никаква одговорност за поединци кои го занемаруваат ова одрекување.

Покрај тоа, сите коментари доставени до Top10supps.com се наменети за забавни цели, и покрај постоењето или непостоењето разумни претстави.

Апсолутно никој од советите, идеите или изјавите кои се содржани во Top10supps.com не треба да се следи без оглед на контекстот во кој се прикажани. Покрај тоа, секогаш препорачуваме соодветна дискреција на корисниците кога гледате некоја веб-страница или блог на интернет. Секогаш гледајте обелоденувања, одрекувања, политики за приватност и друга информативна / правна документација пред да продолжите понатаму.

Информациите на оваа веб-страница не ги одразуваат ставовите или мислењата на Top10supps.com. Информациите се наменети само за забавни цели и не претставуваат професионален, медицински или здравствен совет или дијагноза и не може да се користат како такви.

Рангирањето на оваа страница не се базира на независно научно тестирање. Информациите на оваа страница не се разгледуваат од страна на медицинскиот професионалец и се користат само на ваш сопствен ризик. Осигурајте се дека ги следите упатствата за етикети за производот што го купите. Секогаш консултирајте се со вашиот лекар пред да користите било додатоци кои ги гледате на овој веб-сајт.

Медицински Огранок:

Top10supps.com и неговите уредници не се залагаат за нутритивна суплементација поради соодветна медицинска помош или третман. Ако користите било какви лекови или лекови што ви ги дава лекар или се примаат со рецепт, мора да се консултирате со докторот за кој станува збор или подеднакво квалификуван здравствен работник пред да користите било какво додаток во исхраната. Ако се лекувате со лекарски третман, консултирајте се со вашиот терапевт или здравствен работник за можни интеракции помеѓу вашиот третман, било која фармацевтска или дрога се дадени, како и можни додатоци или практики за исхрана на Top10supps.com.

Top10supps.com не презема одговорност за какви било активности преземени по посетата на овие страници, и не презема одговорност ако некој ги злоупотребува додатоците. Top10supps.com и неговите уредници не гарантираат дека непредвидени несакани ефекти нема да се појават дури и при соодветни дози, и на тој начин не презема одговорност за какви било несакани ефекти од додатоците или практиките хостирани под доменот на Top10supps.com.

Одрекување од трговска марка:

Сите производи и брендови наоѓаат на оваа веб-страница се заштитен знак на нивните соодветни компании.

Резултати Одрекување:

Кога читате за можностите на производите и услугите што се најдени на Top10supps.com, ве молиме да знаете дека резултатите може да се разликуваат од лице до човек и резултатите не се гарантирани. Ние вложуваме максимални напори за да обезбедиме точно да ги претставиме информациите што се дадени на сајтот.

Оваа информација, сепак, не е наменета да претставува или гарантира дека секој ќе постигне одреден посакуван резултат. Препораките што се користат се само примери и тие не се наменети да претставуваат или гарантираат дека секој ќе постигне исти или слични резултати.

Вашите резултати може да варираат. Не постои гаранција дека техниките и стратегиите дискутирани во овие методи и производи може да се удвои во иднина. Не можеме да ги гарантираме вашите идни резултати и / или успех. Ниту пак можеме да гарантираме дека ги одржувате резултатите што ги доживувате на почетокот.

Користењето на нашите информации, производи и услуги треба да се заснова на сопствена анализа и вие се согласувате дека Top10supps.com и било кој од неговите партнери не се одговорни за било која причина што е директно или индиректно поврзана со користењето на било какви услуги , производи или содржина пронајдени на Top10supps.com.

Скролувајте до врвот